Polen är återigen öppet och välkomnar Svenska turister!

Bra att veta

Polen har ingen allemansrätt. Trots detta är det tillåtet att tälta någonstans i skogarna eller på landets ängar. Är inte marken ägd av någon finns det ingen anmälningsplikt för detta.

Det finns gott om bankomater i Gdansk och de är lättillgängliga. Bland annat kan man finna dem vid större köpcenter, banker, större gator eller marknader. De flesta typer av bankomatkort accepteras av automaterna, så man får inga problem med banktillhörigheten. De bankomater som finns har samma funktioner som i övriga länder i världen. Med detta menas att man väljer språk, matar in sin kod, anger penningsumman och bekräftar inmatningen. Det är viktigt att man inte glömmer kvar sitt kort i automaten. Vissa bankomater drar tillbaka kort som blir kvarglömda, så att de inte kan missbrukas av andra personer. Efter denna förlust av kortet måste man kontakta sin bank i hemlandet för att få ett nytt kort utskrivet inför nästkommande uttag. Man förklarar vad som hände och får därefter ett kort med kod tillsänt med posten till sin hemadress.

Man kan använda sig av de vanligaste betalningskorten i Gdansk och i övriga Polen. Dessa fungerar som betalmedel på de flesta ställen där man handlar med kontanter. Det tillkommer alltfler nya platser där de kan användas.

I Gdansk, liksom i de flesta av Polens städer, färdas man lämpligast med kollektivtrafik. Man kan antingen resa med buss eller spårvagn. Gdansk har ett kraftfullt förbindelsenät med vilket man kan resa till stadens alla delar. Biljetterna kan användas både på bussen och spårvagnen. De köps i kiosker som finns tillgängliga på de flesta gator, vid järnvägsstationer, busstationer och spårvagnarnas hållplatser. Det finns dock vissa kiosker som inte tillhandahåller biljetter eftersom de kan vara svårsålda. Hittar man ingen kiosk som säljer biljetter kan man köpa dem ombord på bussen eller spårvagnen. Kostnaden för biljetten bestäms av hur långt man vill resa. Om man inte betalar en korrekt reselängd riskerar man att få betala böter. Man kan byta färdsätt inom de påbörjade 30 minuterna.

Förutom dessa färdmedel finns det möjlighet att resa med pendeltåg inom hela Gdansk. Detta färdmedel avlastar trafiklederna som annars skulle bli igenkorkade och minska framkomligheten i staden. Färdmedlet används dagligen av ett stort antal resenärer som vill ta sig till olika städer utanför staden eller vill färdas inom Gdansks gränser. Man kan dessvärre inte köpa en biljett för pendeltåg i någon kiosk, utan de finns endast tillgängliga i kassorna på järnvägsstationer. Biljetten måste matas in i en gul automat och klippas innan varje resa. Dessa finns tillgängliga på varje perrong i nära anslutning till pendeltåget. Under resan stannar tåget under samtliga stationer som det passerar.

För att överhuvudtaget kunna resa in i Polen måste man ha ett grönt kort samt ett registreringskort. Det är viktigt att man i god tid före avresan begär ett grönt kort ifrån sitt försäkringsbolag.

Drickspengar ges precis som i de flesta andra länder i Europa. Det vanligaste är att man betalar 10% som lägst för den tjänst där drickspengar är brukligt. Vill man använda sin mobiltelefon i samband med att man kör bil måste den vara ansluten som handsfree. Övrig användning är inte tillåten i detta sammanhang. Polens alla parkeringsplatser är bevakade och i samband med parkeringen tilldelas man ett kvitto som man måste förvara väl.